Psychologické
poradenství
Mgr. Miroslava Hruboňová
Volejte
+420 737 720 208
DOMŮ       O MNĚ       JAK PRACUJI       CENÍK       KONTAKT
V roce 1982 jsem ukončila Střední zdravotnickou školu v Opavě a nastoupila jako zdravotní sestra na interním oddělení. V průběhu let jsem si postupně doplňovala vzdělání. Pracovala jsem na interní JIP a od r. 2000 pracuji jako sestra - záchranář na Záchranné službě Moravskoslezského kraje odbor Opava, ve středisku Vítkov.
V roce 2011 jsem se stala absolventkou jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Studium jsem zakončila státní závěrečnou zkouškou s titulem Mgr.

Od roku 2011 jsem nastoupila na komplexní Výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení v rozsahu 710 hodin. Tento výcvik jsem úspěšně ukončila v roce 2015. Přístup zaměřený na řešení (zkráceně SF z angl. "solution-focused") lze zařadit do velké rodiny tzv.systemických či lépe postmoderních přístupů. Jak název napovídá, zaměřuje se na hledání řešení místo na podrobné analýzy problémů a jejich příčin a díky tomu dosahuje rychle a efektivně pozitivních změn.(www.dalet.cz)
Po celý svůj život se vzdělávám ve zdravotnictví i v psychologii. Zúčastnila jsem desítek různých seminářů, školení a kurzů - jak v oblasti medicíny resp. urgentní medicíny tak v oblasti rozvoje osobnosti, tedy v psychologii.

Psychologické poradenství

Krizová intervence

Poradenství v otázce školní zralosti

Problémy v širší rodině

Zlepšení komunikačních dovedností

Psychosomatické potíže

Poradenství v oblasti výchovných a výukových

Psychologická diagnostika

Pomoc při volbě povolání a ucházení se o zaměstnání

Diagnostika školní zralosti

Psycholog Litomyšl

Mgr. Miroslava Hruboňová

Kde nás najdete
Opava, Krnovská 11/7


CV